Menu
· Strona główna
· O szkole
· Patron szkoły
· Kadra
· Dokumentacja
· Wyniki klasyfikacji
· Rada Rodziców
· Rekrutacja
· Samorząd Uczniowski
· Szkolny Klub Wolontariusza
· Pedagog szkolny
· Szkolne Koło LOP
· Pomoc psychologiczno pedagogiczna
· Biblioteka
· Świetlica
· Osiągnięcia
· Kino.Teatr.Wystawy
· Koncerty
· Zajęcia pozalekcyjne
· Wycieczki
· Konkursy
· Projekty
· Sport szkolny
· Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
· Stołówka szkolna
· Adopcja na odległość
· Innowacje pedagogiczne
· Edukacja prozwierzęca
· Linki
· Kontakt

Odwiedziny gości
Dziś:4,154
Wczoraj:6,036
W tym tygodniu:29,593
W tym miesiącu:136,070
W tym roku:1,002,527
Wszystkich:5,457,215
Ogłoszenie
Program nauczania pt. „HISTORIA MOJEGO KOŚCIOŁA”
W roku szkolnym 2016/2017 w miesiącach wrzesień – marzec klasy VI wzięły udział w programie nauczania pt. „Historia mojego kościoła”. Przedmiotem programu były wybrane lekcje religii, wycieczki po Bobolicach (Krzyż Pamięci, cmentarz żydowski, cmentarz komunalny, byłe sale katechetyczne, kościół parafialny, kaplica greckokatolicka.) oraz zajęcia prowadzone przez Kierownika Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Głównym celem programu było rozbudzenie u uczniów ciekawości historią Bobolic i kościoła parafialnego, poszerzenie wiedzy na temat kościoła parafialnego, pogłębienia wiedzy o ważne miejsca i wydarzenia związane z Bobolicami oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W zakresie wiadomości i umiejętności, uczniowie opisywali miejsca zamieszkania (położenie miejscowości), ćwiczyli orientację w terenie, wyszukiwali na mapie nazw ulic
i miejsc lokalizacji kościołów, cmentarzy w Bobolicach dawniej i dziś. Uświadamiali rolę wiary w swoim życiu, potrzebę kultywowania tradycji w życiu rodzinnym i społecznym, jako łącznika przeszłości z teraźniejszością i przyszłości. W zakresie postaw uczniowie wzmocnili poczucie przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, narodu i państwa. Zrozumieli potrzebę dbania o miejsce zamieszkania, ważne miejsca, zabytki, jako dziedzictwa narodowego. Program nauczania pt. „HISTORIA MOJEGO KOŚCIOŁA”, został zrealizowany. Uatrakcyjnił prowadzone przez nauczyciela lekcje religii, wzbogacił realizowaną podstawę programową. Dał uczniom ciekawą lekcję historii ludzi i miasta Bobolic.

Klasy IVA i IV na wycieczce w Kołobrzegu i Koszalinie
18 maja 2017 roku klasy IVA i IVB pojechały na super wycieczkę do Kołobrzegu i Koszalina. Wspólnie z wychowawczyniami Panią Agnieszką Bartczak i Panią Anitą Jasinską oraz opiekunami Panem Zbigniewem Rewkowskim i Panem Witoldem Sikorskim zwiedzaliśmy najbliższe okolice. W Kołobrzegu mieliśmy okazję poznać sposób produkowania cukierków karmelowych w "Karmelowie", samodzielnie wykonaliśmy lizaki karmelowe. Była to ciekawa lekcja zawodoznawcza. Ponadto zwiadzaliśmy Kołobrzeg. Po wizycie w Kołobrzegu pojechaliśmy do Koszalina do Parku Trampolin. Skoków i nurkowania w gombkach nie było końca. Wycieczka była "mega", najlepsza na jakiej dotąd byliśmy :)

Uczniowie klasy IVA i IVB
20 lat z Sienkiewiczem

Jak co roku 5 maja w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach obchodziliśmy Dzień Patrona. W tym roku mija już dwadzieścia lat od kiedy ten wielki pisarz, noblista został patronem naszej szkoły. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, który swoją obecnością zaszczycili następujący goście : Burmistrz Bobolic Pani Mieczysława Brzoza, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Monika Żemojtel, Pani Zofia Kęcel Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach, Pan Dariusz Michalak Dyrektor Gimnazjum im. Agaty Mróz – Olszewskiej. W czasie apelu cofnęliśmy się pamięcią do wydarzeń sprzed dwudziestu lat. Wysłuchaliśmy wywiadu, przeprowadzonego przez uczennice klasy VI b, z Panią Mieczysławą Brzozą ówczesną dyrektor szkoły – inicjatorką nadania imienia szkole. Zaprezentowano sztandar, logo i pieśń szkoły. Następnie obejrzeliśmy slajdy z wielu różnych działań związanych z patronem : konkursy, zloty, wycieczki, inscenizacje. Uczniowie klasy IIIb, IIIc i VIb przedstawili krótkie scenki z wybranych utworów Sienkiewicza. Uroczystość urozmaiciły piosenki „ Rzeka marzeń” i „Litwos”. Na zakończenie kilka słów do społeczności szkolnej skierowała Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza i Pani Dyrektor Renata Kowalska.

Organizatorzy

Galeria zdjęć

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
27 kwietnia 2017r w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach odbyła się uroczystość  z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy piątej przedstawili w inscenizacji historię powstania Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku. Poza tym podkreślili też inne majowe święta. Gdy zabrzmiały dźwięki poloneza grupa przedszkolaków w narodowych strojach zaprezentowała taniec. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie swoim strojem  i przypiętymi biało – czerwonymi kokardami podkreślili znaczenie Konstytucji 3 Maja. Wszyscy rozumiemy jak ważna jest historia naszej Ojczyzny, dlatego czerpiemy z mądrości Polaków, którzy ją tworzyli, bo przecież wolność nie jest dana raz na zawsze.
Bogusława Imbiorkiewicz

Ekologiczny Teleexpres
21 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach, odbyło się przedstawienie wzorowane na telewizyjnym programie informacyjnym  nadawanym codziennie w TVP1. Okazją był przypadający 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi, w obchodach którego od wielu  lat uczestniczy szkoła. Były wiadomości ze świata poruszające najważniejsze problemy globu takie jak efekt cieplarniany  czy zanieczyszczenie mórz i oceanów. W wiadomościach z kraju  przekazano informacje dotyczące dzikich wysypisk i  kar grożących za ich tworzenie oraz roli drzew w produkcji tlenu na Ziemi. Były też zainscenizowane reportaże z lasu. Pierwszy dotyczył niszczenia drzew przez wandali, drugi zaś relacjonował spotkanie zwierząt na leśnej polanie, które narzekały na stan środowiska. A szkolny reporter przeprowadził wywiad  z … drzewami z  Puszczy Białowieskiej. Jak przystało na profesjonalne wiadomości był muzyczny telehit i  prognoza pogody. To nie wszystko, co działo się w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Bobolicach. Zorganizowano konkurs  pt. „Organizmy wokół nas”. Uczniowie wykonali przepiękne prace plastyczne i przestrzenne przedstawiające rośliny i zwierzęta, które możemy spotkać w naszym otoczeniu. Wykonano również baner pt. „Nasze szkolne drzewo życia”, którego liście powstały z odbicia linii papilarnych kciuka każdego ucznia. Natomiast warunkiem uczestnictwa w ekologicznej dyskotece,  która odbyła się  26 kwietnia, było przyniesienie co najmniej 2 kg makulatury. Przed uczniami klas piątych są jeszcze lekcje poświęcone bioróżnorodności na Ziemi Bobolickiej, a uczniów klas szóstych czekają zajęcia na ścieżce przyrodniczej przy Nadleśnictwie Bobolice. Taka różnorodność zajęć dla uczniów po to, aby dostrzegali zagrożenia dla najbliższego środowiska i byli uwrażliwieni na piękno otaczającej przyrody. Nie tylko przy okazji Światowego Dnia Ziemi.


"Nie było żadnej nadziei"
19 kwietnia 2017r minęła 74. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W ramach współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach wzięli udział w akcji ŻONKILE. Na podstawie filmu i fragmentów książki Nami Morgensztern opowiadającej historię Hany Gofrit „Chciałam wzlecieć jak motyl„ poznali przyczynę powstania zbrojnego , walki o godność człowieka . Historia narodu żydowskiego jest nierozerwalnie związana z Polską , stąd tak wielu Polaków stało się „Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata„, a żonkil stał się symbolem zwycięstwa człowieczeństwa nad pogardą i przemocą

Bogusława Imbiorkiewicz
Bezpłatna nauka pływania
Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza beneficjentami programu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać " 2017. Od 22 marca 2017r. trzydziestu uczniów z klasy III ,,b" i III ,,d" bierze czynny udział w programie powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać" 2017r. W ramach programu w każdą środę uczniowie jeżdżą na basen do Szczecinka, gdzie pod czujnym okiem ratowników i towarzyszących im nauczycieli pani Edyty Sobańskiej i pani Eweliny Rygiel -Strzelczak uczą się pływać. Program przewiduje dziesięć 2-godzinnych wyjazdów na basen, które są możliwe dzięki przystąpieniu Gminy Bobolice do współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Turystyczno Sportowym ,,Pomerania", której przedmiotem jest nauka pływania. Pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ewelina Rygiel-Strzelczak
Dzieciaki ratują - udzielanie pierwszej pomocy
7 kwietnia w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach odbyły się zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-VI w ramach realizacji kolejnego zadania z programu ,,Bezpieczna szkoła”. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Panie Edytę Sobańską i Jolantę Turkowską oraz zaproszonych specjalistów ratownika medycznego Pana Sebastiana Pawlika. Zarówno w szkole, jak i w domu, często dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Od drobnych skaleczeń czy zadrapań po już poważniejsze zwichnięcia, złamania, omdlenia po utratę przytomności czy nagłe zatrzymanie krążenia. Nagłe zdarzenia, wypadki przytrafiają się w najmniej spodziewanym momencie. Poznanie zasad pierwszej pomocy daje możliwość podjęcia działań, dzięki którym każdy poszkodowany będzie miał większą szansę na szybki powrót do zdrowia. Dlatego celem przeprowadzonych spotkań było kształtowanie wśród uczniów już od najmłodszych lat postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych ludzi, propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także pokonywanie barier i przyjmowanie aktywnej postawy w sytuacji zagrożenia. Przeprowadzone zajęcia miały charakter nie tylko teoretyczny i informacyjny, ale przede wszystkim praktyczny. Uczniowie z klas II –III pod opieką nauczycielek z dużym zaangażowaniem pokazywali, jak pomagać innym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie ci realizują innowację pedagogiczną ,, Mały ratownik – ratujemy i uczymy ratować. ” Uzupełnieniem zajęć był pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego z zachowaniem odpowiednich procedur postępowania.Miejmy nadzieję, że zajęcia te przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa w naszej szkole oraz większej odpowiedzialności i rozwagi uczniów w swoim zachowaniu. Dziękuję zaproszonym gościom i wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację tego zadania.

Witaj Wiosno! - Pierwszy dzień Wiosny w naszej szkole

21. marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza jak co roku uroczyście przywitali wiosnę. Każdy pragnął ten dzień spędzić wyjątkowo. Młodsze klasy udały się do kina. Starsze – przygotowały na ten dzień wielkie show … Mimo, iż pierwszy dzień wiosny to tzw. Dzień Wagarowicza, nasi uczniowie nie  mieli ochoty na wagary.  Od wielu dni przygotowywali się w domu i szkole  do występu wzorowanego na programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. Podobnie, jak w programie rozrywkowym emitowanym w telewizji, uczniowie naszej szkoły wcielili się w swoich idoli muzycznych, a sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą scenę koncertową. Niektórzy włożyli wiele pracy, aby upodobnić się do odgrywanych gwiazd: odpowiedni makijaż, charakteryzacja, strój. W wielu przypadkach były to zmiany nie to poznania, a niezwykłe metamorfozy zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Występy uczniów podczas zabawy z okazji pierwszego dnia wiosny wzbudziły wiele emocji. Radość, wzruszenie, zachwyt  – to tylko niektóre z nich. Jury (p. A. Broda – Kustrzycka, p. W. Sikorski) nie szczędziło pochlebnych opinii. W trakcie imprezy opiekunki Samorządu Uczniowskiego (p. M. Pachołek i p. I. Zajączkowska) zadawały wiosenne zagadki, a za poprawną odpowiedź należał się pyszny cukierek. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i dziękujemy za włączenie się w zabawę. Warto było spędzić ten dzień w szkole, a nie na wagarach. Podczas imprezy ogłoszono również wynik konkursu na logo SU.  Zwyciężczynią została Maja Gajek z klasy IVb

Iwona Zajączkowska

Galeria zdjęć

Międzynarodowy dzień Pisarzy
W Szkole Podstawowej w Bobolicach niezwykle uroczyście obchodzono tym roku Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Imprezę poprzedził konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną przy współpracy z Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną w Bobolicach. Konkurs miał charakter czytelniczo – plastyczny i dotyczył odbioru twórczości literackiej Danuty Wawiłow. Dzieci malowały rysunki albo robiły inne prace plastyczne, które korespondowały tematycznie i stylistyczne z poetyckimi wizjami Danuty Wawiłow. Na konkurs spłynęło bardzo wiele prac. Niektóre z nich wręcz zachwyciły odbiorców niekonwencjonalnością formy, bogactwem artystycznej wyobraźni, odważną formą wypowiedzi. Jury konkursowe w składzie: Paulina Neumann, Małgorzata Tokarz i Jan Mokrzycki, po dokładnym obejrzeniu wszystkich prac konkursowych postanowiło w kategorii młodszej, czyli uczniów klas I - III przyznać pierwszą nagrodę: uczennicy klasy 3B – Claudii Katholm, drugie miejsce – uczennicy klasy 3 B – Milenie Mularczyk, a trzecie miejsce - uczniowi klasy 3c – Oliwierowi Subzdzie. Natomiast w kategorii starszej – czyli klas IV – VI – jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce Magdalenie Klimek z VI B, drugie miejsce – Weronice Terleckiej z VI B, natomiast trzecie miejsce Patrycji Trusz z VI B. Jury postanowiło też przyznać trzy równorzędne wyróżnienia: Mai Gajek z IV b, Dominice Bielak z VI b i Amelii Wiśniewskiej z VI b. Komisja konkursowa zwróciła uwagę na wykorzystanie różnorodnych form technicznych, na doskonałą wyobraźnię uczestników konkursu oraz prawidłowe odniesienie się do utworów Danuty Wawiłow.

Ogólnopolski konkurs matematyczny dla szkół podstawowych "Orzeł matematyczny"

W grudniu 2016 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych „Orzeł Matematyczny”, organizowany przez firmę DELTA. Konkurs rozegrany został w naszej szkole w dwóch kategoriach, tj. klas IV i klas V-VI. Wzięło w nim udział 25 uczniów naszej szkoły. Tuż po feriach zimowych otrzymaliśmy wyniki konkursu. Najlepsza w szkole okazała się  Wiktoria Krauze z kl. VI a, która otrzymała od organizatora konkursu dyplom uznania oraz „Tablice Matematyczne”. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe  dyplomy, a od nauczycieli prowadzących drobny upominek. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w naszej szkole zajęli się nauczyciele matematyki – Pani Aleksandra Wełna i Pan Witold Sikorski. Wyniki konkursu w zakładce „czytaj więcej”.


Galeria zdjęć

BIP
Nasz Facebook!
1% dla Placówek Edukacyjnych
Certyfikat
Cała Polska czyta dzieciom
Dzień Bezpiecznego Internetu
XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31